Articles Posted in the " Input " Category

  • Apple ได้สิทธิบัตรใหม่ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์รับรู้ได้ทุกสัมผัสทั้งแตะ, เคาะ, ข่วน, เกา

    Apple ได้สิทธิบัตรใหม่ที่จะทำให้คอมพิวเตอร์รับรู้ได้ทุกสัมผัสทั้งแตะ, เคาะ, ข่วน, เกา

    Apple ได้รับการอนุมัติสิทธิบัตรใหม่จาก USPTO หลายรายการในวันนี้ โดยหนึ่งในนั้นเป็นเทคนิคการรับรู้คำสั่งเมื่อผู้ใช้สัมผัสตัวอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เช่น การแตะอย่างนิ่มนวล, การเคาะ, การข่วน, การเกา และอีกสารพัดหัวใจหลักของสิทธิบัตรฉบับนี้คือการรับรู้วิธีสั่งงานอุปกรณ์แบบต่างๆ โดยการจำแนกจากเสียงที่เกิดขึั้น ซึ่งการแตะ, เคาะ, ข่วน, เกา การสัมผัสอุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นเครื่องพีซี,