IE9 กราฟิกเร็วกว่า Chrome5 ถึง 12 เท่า

บล็อก IE ของไมโครซอฟท์ (Microsoft) อ้างว่า บราวเซอร์ Chrome, Firefox และ Safari ไม่เหมาะกับการจัดการคอนเท็นต์ HTML5 เนื่องจาก Internet Explorer 9 จะมาพร้อมกับคุณสมบัติเร่งการเรนเดอร์กราฟิกด้วยฮาร์ดแวร์ หรือ D2D ซึ่งผลลัพธ์ทำให้ความเร็วในการเร็นเดอร์ภาพเคลื่อนไหว HTML

Read more