AIS/dtac ชี้ iPhone 5c ยอดไม่เข้าเป้า, iPhone 5s ยังไปได้สวย

เราเห็นข่าวของ iPhone 5c ทำยอดขายไม่เข้าเป้าในต่างประเทศกันมาเยอะแล้ว คราวนี้เป็นข้อมูลของในไทยบ้าง โดยไทยรัฐออนไลน์ได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร 2 เครือข่ายใหญ่คือ AIS และ dtac ในประเด็นนี้

Read more