Tagged: iphone 6 case

iPhone 6 ต้นแบบที่ใหญ่กว่า iPhone ทุกรุ่น 0

iPhone 6 ต้นแบบที่ใหญ่กว่า iPhone ทุกรุ่น

ภาพหลุด iPhone 6 ถูกเผยแพร่บนสื่อออนไลน์อีกครั้ง พร้อมโชว์ขนาดที่ใหญ่กว่า iPhone ทุกรุ่นที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับข่าวลือที่เล่าขานกันมาตั้งแต่ต้นปีอีกด้วย

Skip to toolbar