ข่าวดี!! Apple ประกาศเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone 6s ล็อตเดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 ฟรีไม่มีมีค่าใช้จ่าย

Apple ได้ออกมาประกาศรับทราบเรื่องที่เจ้าของ iPhone 6s จำนวนหนึ่งได้ประสบกับปัญหาเครื่องดับเองแบบไม่มีสาเหตุ โดยเจ้าของอุปกรณ์ไม่ได้ทำการสั่งปิดเครื่อง

Read more