พบไอคอน iPhoto และ GarageBand ใหม่ใน iOS เป็นดีไซน์แบนเรียบ

มีผู้ค้นพบไอคอน iPhoto และ GarageBand ในหน้าจัดการพื้นที่ของ iCloud บน iOS 7 โดยเข้าไปที่ Settings -> General -> Usage ในส่วนของ iCloud คลิก Manage Storage

Read more