Tagged: iPod

เทศกาลลดราคาสินค้า Apple ต้อนรับตรุษจีนหรือ Red Friday วันเดียวเท่านั้น 0

เทศกาลลดราคาสินค้า Apple ต้อนรับตรุษจีนหรือ Red Friday วันเดียวเท่านั้น

เทศการต้อนรับตรุษจีนของ Apple ที่เรียกว่า Red Friday โดยลดราคาวันเดียวคือ 25 มกราคมหรือหลังเวลา 22.59 เท่านั้นและเพียงแค่ เฉพาะ ประเทศจีน ใต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ฟิลิปินส์ และประเทศไทยของเรา ซึ่งจะทำการลดในหน้า Online Store  ของ Apple  หรือที่

Skip to toolbar