Truemove H เปิดตัวมะลิ (Mari) ระบบรับคำสั่งด้วยเสียงรายแรกในไทยและเป็นภาษาไทยรายแรก

กลุ่มทรู ยกระดับงานบริการลูกค้า มุ่งสร้างความประทับใจ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ากลุ่มทรู ทุ่มงบลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท

Read more

True เปิดตัวมะลิ (Mari) สาวน้อยอัจฉริยะคนใหม่ประจำคอลล์เซ็นเตอร์ สุดยอดระบบรับคำสั่งด้วยเสียงรายแรกในไทยและเป็นภาษาไทยรายแรก

กลุ่มทรู ยกระดับงานบริการลูกค้า มุ่งสร้างความประทับใจ และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ากลุ่มทรู

Read more