Articles Posted in the " java 7 " Category

  • Apple block จาวาสคริป 7.0 บน OSX 10.6 เพื่อป้องกันผู้ใช้ MAC

    Apple block จาวาสคริป 7.0 บน OSX 10.6 เพื่อป้องกันผู้ใช้ MAC

    เมื่อวันพฤหัสบดี Apple ได้ปิดการใช้งาน  Java 7 สำหรับเครื่อง Macs อย่างเงียบ ๆ ทั้งที่ได้ติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว ข่าวมาไม่นานหลังจากเราได้ทราบจาก Mozilla ที่ให้ติดตั้ง Java เวอชั่นล่าสุดในจาก Firefox add-on blocklist ซึ่งทั้งสองบริษัทได้มีปฏิกริยากับข่าวที่ออกมาว่า JAVA ได้มีช่องโหว่ และไม่ปลอดภัยจากการโจมตี ซึ่งจะทำให้ผู้ถูกโจมตี ติดภัยร้ายจาก Software ของผู้โจมตีได้