ธนาคารกสิกรไทยประกาศปิดปรับปรุงระบบครั้งใหญ่งดให้บริการทุกช่องทางระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 58 – 19 ก.ค. 58

KBank Live ขอแจ้งให้ทราบว่าในเดือนกรกฎาคมระหว่างเวลา 22.00 น.ของวันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 58 ถึงเวลา 22.00 น.ของวันที่ 19 ก.ค. 58 ทางธนาคารของดให้บริการต่างๆชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

Read more