Tagged: KakaoTalk

Kakao Talk ประกาศเปิดตัว ฟิเจอร์ Game Center  iOS 0

Kakao Talk ประกาศเปิดตัว ฟิเจอร์ Game Center iOS

ตลาดฝั่ง เกาหลี ที่ชื่อ KakaoTalk ได้เปิดตัว ฟีเจอร์ Game Center ที่รัน บน iOS แล้ว ซึ่งหลังจากเริ่มใช้กับ Android มาแต่กลางปีก่อน สำหรับ iOS นั้น จะมีเกมส์ชุดแรกที่ใช้ดังกล่าว ทั้งสิ้น 5 เกมส์ แต่แผนที่จะเพิ่มเป็น 100 เกมส์นั้นจะอยู่ภายในสิ้นปีนี้ โดยเป้าหมายของการขวาย ฟีเจอร์นี้นอกจากจะชนกับ Line ที่พยายาม เข้ามาในฝั่งเกาหลีแล้ว ยังเป็นความพยายามแข่งขัน กับ ตลาด Social ...

Skip to toolbar