Tagged: m-sata

มาแน่นอน กับm-Sata SSD ความจุถึง 480GB 0

มาแน่นอน กับm-Sata SSD ความจุถึง 480GB

เนื่องจาก Ultrabook นั้น มีความบางมากและใส่ SSD แบบ 2.5 นิ้วได้ไม่สะดวก จึงต้องพึ่ง SSD แบบ m-sata เป็นหลุก แต่ปัญหากับเกิดกับ SSD แบบ m-sata คือ ความจุดที่ยังน้อยเพราะมีขนาดเล็ก ซึ่งขนาดนี้มีความจุสูงสุดได้แค่ 256 GB เท่านั้น แต่าข่าวล่าสุด Mushkin กำลังจะทำให้ฝันของ Ultrabook ให้เป็นจริงนั้น คือการเปิดตัว SSD แบบ m-sata ที่มีความจุถึง 480...

Skip to toolbar