และแล้วความเคลื่อนไหวก็เริ่มปรากฏ: รู้จักกับ Maker Movement

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในรอบ 1-2 ปี ผู้อ่าน Blognone คงได้เห็นการก่อตัวของกระแสในการผลิตอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแบบใหม่

Read more