Articles Posted in the " Manufacturing " Category

  • Apple เทเงินลงทุน 10.5 พันล้านดอลลาร์ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

    Apple เทเงินลงทุน 10.5 พันล้านดอลลาร์ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

    Apple เจียดเงิน 10.5 พันล้านดอลลาร์ จากรายได้ 171 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน มาลงทุนปรับปรุงระบบเครื่องจักรและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตคุณภาพ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ Apple สามารถออกแบบชิ้นงานสำหรับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและซับซ้อนได้มากขึ้นApple จะเลือกใช้หุ่นยนต์มาทดแทนแรงงานคนมากขึ้น ซึ่งการใช้หุ่นยนต์เพื่องานประกอบนั้นจะช่วยให้การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ทำได้อย่างแม่นยำและมีความรวดเร็วยิ่งกว่าการใช้แรงงานคน