Articles Posted in the " Marketing " Category
  • เอชทีซีเซ็นสัญญาจ้าง Robert Downey Jr. เข้าเป็นพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

    เอชทีซีเซ็นสัญญาจ้าง Robert Downey Jr. เข้าเป็นพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการแล้ว

    เป็นข่าวใหญ่กระฉ่อนไปทั้งโลกจริงๆ ครับ หลังจากมีรายงานออกมาจาก Bloomberg ว่า เอชทีซีเผยกับทาง Bloomberg ว่าได้เซ็นสัญญาจ้างกับ Robert Downey Jr. (คิดว่าไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักมั้ง ? Tony Stark สุดเกรียนใน Iron Man น่ะครับ) แล้ว โดยสัญญาจะเป็นสัญญาการว่าจ้างให้เป็นพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการของเอชที ซีเป็นเวลา 2 ปีครับ ค่าจ้างก็เหนาะๆ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ครับ