Articles Posted in the " Martin Military " Category

  • Lockheed Martin ทดสอบรถยนต์ไร้คนขับสำหรับการทหารได้เป็นผลสำเร็จ

    Lockheed Martin ทดสอบรถยนต์ไร้คนขับสำหรับการทหารได้เป็นผลสำเร็จ

    Lockheed Martin บริษัทอากาศยานและการป้องกันภัยสัญชาติอเมริกัน ได้ทำการทดสอบรถยนต์ลำเลียงสำหรับการทหารที่ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติไร้คนขับ ได้เป็นผลสำเร็จ การทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม AMAS (Autonomous Mobility Appliqué System) ซึ่งว่าด้วยเรื่องของระบบยานยนต์อัตโนมัติของกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยอาศัยการใช้งานเซ็นเซอร์ราคาประหยัดเข้าช่วย ซึ่งล่าสุดก็ประสบความสำเร็จใจการทดสอบระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถลำเลียงไร้คนขับผ่านเส้นทางชนบทในพื้นที่ Fort Hood เขตมลรัฐ Texas ทั้งนี้ได้มีการจำลองอุปสรรคของระบบนำทางต่างๆ ทั้งทางแยก, วงเวียน, ยานพาหนะที่กีดขวางและวิ่งผ่านไปมา รวมถึงหุ่นจำลองแทนผู้คนเดินถนนเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบด้วย Lockheed Martin ได้พัฒนาชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไร้คนขับในลักษณะของกล่องที่ควบคุมสามารถติดตั้งบนรถยนต์พาหนะประเภทใดก็ได้ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ LIDAR ร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS เข้าร่วมประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเอง ซึ่งในการทดสอบเพื่อสาธิตการทำงานของระบบควบคุมครั้งนี้ ได้ติดตั้งกล่องควบคุมดังกล่าวเข้ากับรถบรรทุก M915, […]