นักวาดจาก Pixar ถูกดึงตัวไปFacebook ช่วยออกแบบอีโมติคอนใหม่

ณ ปัจจุบัน อีโมติคอน หรือที่เรียกว่า Emo ใน Facebook หรือว่า ในการ Chat อื่น ๆ นั้น จะมีมากแล้วทาง Facebook ก้ได้ ดึงตัว Matt Jones นักวาดจาก

Read more