Articles Posted in the " microserver " Category


  • เอชพีเริ่มขายเซิร์ฟเวอร์ Moonshot แล้ว ชุดแรกมีแต่ Atom

    เอชพีเริ่มขายเซิร์ฟเวอร์ Moonshot แล้ว ชุดแรกมีแต่ Atom

    โครงการ Moonshot ของเอชพีเป็นโครงการเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กที่อัดแน่นอยู่ในตัวถังขนาด 4U โครงการนี้เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี 2011 โดยชิปตัวแรกที่เปิดตัวคือชิป ARM จาก Calxeda แต่เมื่อเซิร์ฟเวอร์วางขายจริงกลับมีแต่ชิปจากอินเทลเท่านั้นเซิร์ฟเวอร์ HP Moonshot 1500 เป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาด 4.3U ภายในเป็นเซิร์ฟเวอร์ Atom S1260 (2 คอร์ 4 เธรด สัญญาณนาฬิกา 2.0 GHz) จำนวน 45 ชุดวางเรียงในแนวตั้ง