Tagged: Microsoft smartwatch

0

Microsoft Smartwatch อาจมีการเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้

ข่าวที่ออกมาเปิดเผยว่า แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ได้ยืนยันออกมาแล้วว่า Smartwatch จาก Microsoft จะได้รับการเปิดตัวในเดือนตุลาคมนี้

Skip to toolbar