Articles Posted in the " Microsoft Store " Category  • ไมโครซอฟท์ออกแคมเปญ เอา iPad มาเป็นส่วนลดแลกซื้อ Surface

    ไมโครซอฟท์ออกแคมเปญ เอา iPad มาเป็นส่วนลดแลกซื้อ Surface

    ไมโครซอฟท์ออกแคมเปญให้ ลูกค้านำ iPad มาแลกเป็นส่วนลดซื้อสินค้าเริ่มต้นที่ 200 ดอลลาร์ (ขึ้นอยู่กับสภาพ) โดยทางไมโครซอฟท์จะให้บัตรของขวัญมีมูลค่าอย่างน้อย 200 ดอลลาร์ ซึ่งสามารถนำไปแลกซื้อ Surface, Surface Pro หรือสินค้าตัวอื่นภายในร้านค้าปลีก Microsoft Store ได้