Articles Posted in the " Microsoft Ventures " Category

  • Microsoft Ventures ศูนย์รวมการสนับสนุน Startup จากไมโครซอฟท์

    Microsoft Ventures ศูนย์รวมการสนับสนุน Startup จากไมโครซอฟท์

    ด้วยกระแสการเปิดบริษัทหน้าใหม่ (startup) ที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน และไมโครซอฟท์เองก็สนับสนุนบริษัทดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2008 ในหลายๆ รูปแบบ วันนี้ไมโครซอฟท์ประกาศเปิดตัว Microsoft Ventures ที่รวมศูนย์การสนับสนุนบริษัทหน้าใหม่ไว้เป็นหนึ่งเดียว โดยแบ่งเป็นสามส่วนหลักๆ ดังนี้