Articles Posted in the " MOC " Category

  • รีวิวโปรแกรม GamerGuard “ป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก”

    รีวิวโปรแกรม GamerGuard “ป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก”

    วันนี้ ผมได้รับข่าวจากสภาเยาวชนกทม.ว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะจัดงานสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมเชิงบวก สำหรับเด็กและเยาวชน” พร้อมกันนี้จะมีการเปิดตัว โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก (GamerGuard) ที่พัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วยครับ