Tagged: MOC

รีวิวโปรแกรม GamerGuard "ป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก" 0

รีวิวโปรแกรม GamerGuard "ป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก"

วันนี้ ผมได้รับข่าวจากสภาเยาวชนกทม.ว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะจัดงานสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตและเกมเชิงบวก สำหรับเด็กและเยาวชน” พร้อมกันนี้จะมีการเปิดตัว โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก (GamerGuard) ที่พัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วยครับ

Skip to toolbar