Tagged: MPEG

กูเกิลยุติคดีกับ MPEG LA เรื่องสิทธิบัตร WebM 0

กูเกิลยุติคดีกับ MPEG LA เรื่องสิทธิบัตร WebM

จากข่าว กูเกิลอ่วม MPEG LA ผนึกกำลัง 12 บริษัทเตรียมฟ้อง WebM ละเมิดสิทธิบัตร ล่าสุดกูเกิลสามารถยุติคดีกับ MPEG LA และบริษัทอื่นๆ ได้แล้วข้อสรุปคือ MPEG LA

Skip to toolbar