มาแน่นอน กับm-Sata SSD ความจุถึง 480GB

เนื่องจาก Ultrabook นั้น มีความบางมากและใส่ SSD แบบ 2.5 นิ้วได้ไม่สะดวก จึงต้องพึ่ง SSD แบบ m-sata เป็นหลุก แต่ปัญหากับเกิดกับ SSD แบบ m-sata คือ ความจุดที่ยังน้อยเพราะมีขนาดเล็ก ซึ่งขนาดนี้มีความจุสูงสุดได้แค่

Read more