Tagged: Nokia Photography

โนเกียอัพเดตแอพ Pro Camera เพิ่มการตั้ง EV เพื่อถ่ายคร่อมแสงได้แล้ว 0

โนเกียอัพเดตแอพ Pro Camera เพิ่มการตั้ง EV เพื่อถ่ายคร่อมแสงได้แล้ว

โนเกียได้อัพเดตแอพ Pro Camera เป็นรุ่น 1.6.0.2 โดยเพิ่มการตั้งถ่ายคร่อมแสงเพื่อบันทึกหลายภาพที่หลายค่าความสว่าง (EV) เมื่อกดชัตเตอร์ครั้งเดียว ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนค่าความสว่างระหว่าง 3 หรือ 5 ค่า (ซึ่งเมื่อถ่ายรูปกล้องจะถ่ายภาพจำนวนตามนี้) และช่วงของค่าความสว่างระหว่าง -0.5EV ถึง +0.5EV, -1EV ถึง +1EV, และ -2EV ถึง +2EV ได้จากเมนู Exposure Bracketing

Skip to toolbar