Tagged: O2

เก็บตกเปิดตัว Lumia 925 รอบ 2 0

เก็บตกเปิดตัว Lumia 925 รอบ 2

ขอมาเก็บตกข่าวหลังการเปิดตัว Lumia 925 รอบ 2 ดังนี้ข่าวแรก Microsoft ระบุไว้ในหน้าข่าวเปิดตัว Lumia 925 ว่า ผู้ใช้สามารถตั้งให้กดปุ่มถ่ายรูปที่มือถือแล้วเข้าแอพ Smart Camera ได้เลย – Windows Phone Blog

Skip to toolbar