Tagged: OpenStack

Red Hat ออก RDO ดิสโทรรวมซอฟต์แวร์สร้างกลุ่มเมฆจาก OpenStack 0

Red Hat ออก RDO ดิสโทรรวมซอฟต์แวร์สร้างกลุ่มเมฆจาก OpenStack

ผู้อ่าน Blognone คงคุ้นชื่อ OpenStack ซอฟต์แวร์สร้างกลุ่มเมฆแบบโอเพนซอร์สที่กำลังมาแรงในช่วงหลัง มีบริษัทใหญ่ๆ สนับสนุนมากมายอย่างไรก็ตาม OpenStack ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ย่อยๆ จำนวนมาก (ซอฟต์แวร์หลัก 7 ตัว และซอฟต์แวร์ย่อยๆ อีกเป็นสิบ – OpenStack Projects) ทำให้กระบวนการติดตั้งระบบ OpenStack ให้ทำงานได้จริงกลายเป็นเรื่องยุ่งยากและต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง

Skip to toolbar