อินเทลร่วมมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างศูนย์ทดสอบ Intel Phi

การ์ด Intel Phi เป็นการ์ดคำนวณประสิทธิภาพสูง กระบวนการทำงานออกแบบสำหรับการคำนวณกับข้อมูลขนาดใหญ่ๆ ที่มีกระบวนการคำนวณเป็นแบบเดียวกันเป็นชุดๆ ตัว Intel Phi เองแม้จะราคาไม่แพงเกินไป (ต่ำกว่าแสน)

Read more