Tagged: Plasma

Panasonic ประกาศเลิกการผลิตจอภาพพลาสมาอย่างเป็นทางการแล้ว 0

Panasonic ประกาศเลิกการผลิตจอภาพพลาสมาอย่างเป็นทางการแล้ว

หลังจากมีข่าวลือมา สักพักว่า Panasonic จะยกเลิกการผลิตจอภาพพลาสมา (Plasma Display Panels: PDP) ในที่สุด Panasonic ก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะยุติการผลิตจอภาพพลาสมาทั้งหมดใน เดือนธันวาคม 2556 โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการสร้างโครงสร้างใหม่สำหรับการรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเพื่อเร่งการขยายตัวของบริษัท

Skip to toolbar