Sony งานเข้าอีก!! ถูกแฮกเกอร์รัสเซียป่วนทำระบบ PSN บน PS3 และ PS4 ล่มหลายชั่วโมง

ดูเหมือนคดีของแฮกเกอร์ที่เจาะข้อมูลของ Sony Pictures ยังไม่เรียบร้อย ล่าสุด Sony ก็ถูกเหล่าแฮกเกอร์ป่วนระบบ PSN หรือ PlayStation Network ส่งผลให้เครื่องคอนโซล PS3 และ PS4 ไม่สามารถเข้าใช้งานได้หลายชั่วโมง

Read more