Tagged: Poll

ผลสำรวจ ผู้ใหญ่อเมริกันกว่า 58% โทษเกมส่งเสริมความรุนแรงให้แก่วัยรุ่น 0

ผลสำรวจ ผู้ใหญ่อเมริกันกว่า 58% โทษเกมส่งเสริมความรุนแรงให้แก่วัยรุ่น

ผลสำรวจจาก Harris Poll พบว่าชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 18 ปีกว่า 58% เชื่อว่าวีดีโอเกมเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เยาวชนมีพฤติกรรมรุนแรงขึ้น และ 38% ไม่ทราบว่าสหรัฐฯ มีการจัดเรทติ้งความรุนแรงให้กับวีดีโอเกมแล้วโดยคณะกรรมการจัดเรทติ้ง สำหรับวีดีโอเกม หรือ ESRB

Skip to toolbar