วิธีเจลเบรค iPhone, iPad, iPod touch iOS 8.1 – 8.4 ด้วย PPJailbreak บนแมค [Mac]

PPjailbreak ปล่อยเครื่องมือสำหรับการเจลเบรค iOS 8.1-8.4 เพิ่มสำหรับผู้ใช้งาน Mac OS X ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนได้ปล่อย PPJailbreak

Read more