สมาชิกพรรคฝ่ายเสรีนิยมของไอซ์แลนด์ เสนอให้สัญชาติแก่นาย Snowden

นี่อาจจะเป็นข่าวดีครั้งแรกสำหรับนาย Edward Snowden ที่ตอนนี้เชื่อว่ายังติดอยู่ที่สนามบินมอสโกว หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกพาสปอร์ตของเขา ทำให้เขามีสถานะคล้ายกับการเป็นบุคคลไร้สัญชาติ และไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อยื่นขอลี้ภัยได้

Read more

บริษัทออนไลน์รวมกลุ่มต่อต้านการดักฟังของ NSA ในวันชาติ

บริษัทที่ทำธุรกิจออนไลน์ และกลุ่ม NGO เพื่อเสรีภาพออนไลน์ทำแคมเปญประท้วง NSA ที่ดักฟังประชาชนของตัวเองผ่านโครงการ PRISM โดยแกนนำหลัก คือ หน่วยงานที่ชื่อว่า Fight for the Future และมีบริษัทและหน่วยงานที่ร่วมด้วยได้แก่ WordPress, Namecheap, Reddit, 4chan, Mozilla,

Read more