Sony งานเข้า!! Xperia X พบปัญหาความร้อนสูงเกิน เมื่อใช้กล้องถ่ายวีดีโอ (ชมคลิป)

ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว Sony Xperia Z3+ เคยพบปัญหาความร้อนเกิน เมื่อใช้งานกล้องถ่ายรูป ซึ่งดูเหมือนปัญหาดังกล่าวจะถูกโยนไปให้ชิป

Read more