มารู้จักกับ 10 แอพอัจฉริยะช่วยทุ่นแรงในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกคนมีเวลาทำงาน 24 ชั่วโมงเท่าๆ กัน บางคนมีความสามารถในการจัดระเบียบชีวิตและสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันได้จนเกือบจะกลายเป็นเครื่องจักรไปแล้ว

Read more