Samsung ปล่อยวีดีโอโปรโมท Galaxy Note7 แล้ว (ชมคลิป)

Samsung เริ่มโปรโมทการมาของสมาร์ทโฟน Galaxy Note7 แล้ว โดยสร้างภาพยนตร์โฆษณาเผยแพร่ผ่านทาง YouTube ของช่อง Samsung Mobile Korea

Read more