Tagged: ransomware

CryptoLocker พัฒนากระบวนการยึดไฟล์เรียกค่าไถ่ ถอดรหัสได้ยาก 0

CryptoLocker พัฒนากระบวนการยึดไฟล์เรียกค่าไถ่ ถอดรหัสได้ยาก

มัลแวร์รูปแบบใหม่ที่ระบาดมากในช่วงหลังคือมัลแวร์แบบเรียกค่าไถ่ข้อมูล หรือ ransomware ที่เข้ารหัสข้อมูลในเครื่องแล้วแจ้งให้จ่ายเงินเพื่อขอรหัสผ่านมาปลดล็อกไฟล์ในเครื่อง ก่อนหน้านี้มัลแวร์เหล่านี้มักใช้กระบวนการที่อ่อนแอ มัลแวร์บางตัวใช้กุญแจเข้ารหัสเดิมเสมอ ทำให้สามารถหากุญแจมาถอดรหัสได้ตามอินเทอร์เน็ต บางตัวอาจจะใช้กุญแจขนาดเล็ก ทำให้ถอดรหัสได้ง่าย หลายตัวติดต่อเซิร์ฟเวอร์เดิมตลอดเวลา

Skip to toolbar