Ultimaker 2 เครื่องพิมพ์ 3 มิติขนาดตั้งโต๊ะที่ได้รับความนิยมสูงสุด มาพร้อมความเร็วและความละเอียดสูง มีจำหน่ายแล้ว

เครื่องพิมพ์ 3 มิติขนาดตั้งโต๊ะที่ได้รับความนิยมสูงสุด มาพร้อมความเร็วและความละเอียดสูง มีจำหน่ายแล้ว มุ่งเจาะกลุ่มผู้ใช้ในวงกว้าง เช่น วิศวกรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑ์ และการสร้างต้นแบบรวดเร็ว (rapid-prototyping)

Read more