Tagged: Samsung Galaxy Q

Samsung Galaxy Q Smartphone จอแสดงผล 2 จอ พับได้ 0

Samsung Galaxy Q Smartphone จอแสดงผล 2 จอ พับได้

ปี 2013 นอกจากเราจะได้พบกับสมาร์ทโฟนหน้าจอยักษ์ 2 รุ่นใหม่ ‘Samsung Galaxy S4′ และ ‘Galaxy Note 3 มาล่าสุดแหล่งข่าวจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งในจีนได้รายงานข่าวออกมาว่า ซัมซุงแอบซุ่มเตรียมเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ตนได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับนำมา ใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ จากแหล่งข่าวกล่าวมาว่าสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวมีนามว่า ‘Samsung Galaxy Q’ โค้ดเนม GT-B9150 มีจอแสดงผล 2 จอ สามารถพับได้

Skip to toolbar