Tagged: Samsung Galaxy S3

ผลทดสอบ Samsung Galaxy S 4 แรงกว่า iPhone 5 ถึง 2 เท่าตัว 0

ผลทดสอบ Samsung Galaxy S 4 แรงกว่า iPhone 5 ถึง 2 เท่าตัว

Primate Labs จับ Samsung Galaxy S4...

เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องบน Nokia Lumia 920 , Samsung Galaxy S3 , iPhone 5 , Blackberry Z10 และ Nexus 4 0

เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้องบน Nokia Lumia 920 , Samsung Galaxy S3 , iPhone 5 , Blackberry Z10 และ Nexus 4

เว็บบล็อกชื่อดัง Gizmodo ได้ทดสอบน...

ทดสอบ Smartphone Nokia Lumia 920 0

ทดสอบ Smartphone Nokia Lumia 920

ได้มีการทดสอบแปลก ๆที่ในการแข่งทดส...