Articles Posted in the " Samsung SHV-E300S " Category

  • โผล่ผล Benchmark ของ Samsung Galaxy S IV เวอร์ชั่นเกาหลีใต้

    โผล่ผล Benchmark ของ Samsung Galaxy S IV เวอร์ชั่นเกาหลีใต้

    ถือเป็นอีก 1 เรื่องที่น่าติดตามกับผล Benchmark ของ Samsung Galaxy S IV ที่มีข่าวว่ากำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือนหน้านี้ ซึ่งล่าสุดมีผล Benchmark ของตัวเครื่องจากทาง GLBenchmark ออกมาให้ได้ทราบกันแล้ว แต่ต้องบอกก่อนว่า Samsung Galaxy S IV รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นที่ขายทั่วโลกแต่เป็นเวอร์ชั่นของประเทศเกาหลีใต้เท่านั้นSamsung Galaxy S IV เวอร์ชั่นเกาหลีใต้นั้นจะใช้ชื่อรหัสว่า Samsung SHV-E300S