Articles Posted in the " San Francisco " Category




  • พบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลึกลับกลางอ่าวซานฟรานฯ เจ้าของคือกูเกิล

    พบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลึกลับกลางอ่าวซานฟรานฯ เจ้าของคือกูเกิล

    เมื่อห้าวันก่อนทาง CNET ได้ออกรายงานถึงเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลึกลับกลางอ่าวซานฟรานซิสโก บริเวณใกล้เคียงกับเกาะสมบัติ ที่เคยใช้เป็นฐานทัพเรืออยู่ระยะเวลาหนึ่งครับ ตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวมีขนาดสูงเท่าตึกสี่ชั้น ตั้งอยู่บนเรือบรรทุกจดทะเบียนเลขที่ BAL 0010 ที่แจ้งว่าบริษัท By and Large LLC เป็นเจ้าของ ขนาดยาว 76.2 เมตร กว้างเกือบ 22 เมตร ด้วยขนาดของมันทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากบนเกาะดังกล่าว