Tagged: SD Card

แอปเปิลจดสิทธิบัตร ช่องเสียบ USB ที่อ่าน SD Card ได้ 0

แอปเปิลจดสิทธิบัตร ช่องเสียบ USB ที่อ่าน SD Card ได้

สำนักงานดูแลสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ (USPTO) ได้เผยแพร่สิทธิบัตรของแอปเปิล “Combined input port” ที่จะทำให้พอร์ตเพียงพอร์ตเดียว รองรับการเชื่อมต่อหลายรูปแบบได้มากขึ้นด้วยการเพิ่ม contact surface ให้รองรับการเชื่อมต่อหลายแบบ

Skip to toolbar