Articles Posted in the " Server " Category

  • ไอบีเอ็มกำลังเจรจาขายธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ตระกูล x86 ให้ Lenovo

    ไอบีเอ็มกำลังเจรจาขายธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ตระกูล x86 ให้ Lenovo

    WSJ รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่าไอบีเอ็มกำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจา เพื่อขายธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ตระกูล x86 ซึ่งเป็นกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ราคาถูกให้กับ Lenovo ทั้งนี้ในรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด ไอบีเอ็มไม่ได้เปิดเผยว่ายอดขายเซิร์ฟเวอร์มีมูลค่าเท่าใด แต่ก็มีการประเมินว่าอยู่ราว


  • Dell บอกไม่รีบทำเซิร์ฟเวอร์ ARM ต้องรอรุ่น 64 บิทมาถึงก่อน

    Dell บอกไม่รีบทำเซิร์ฟเวอร์ ARM ต้องรอรุ่น 64 บิทมาถึงก่อน

    Jimmy Pike ผู้บริหารฝ่ายศูนย์ข้อมูลของ Dell ให้ความเห็นต่อกระแสเซิร์ฟเวอร์สาย ARM ที่กำลังเริ่มมาแรงว่าคงต้องรอซีพียู ARM สถาปัตยกรรม 64 บิท (ARMv8 หรือ Cortex-A50) วางตลาดอย่างจริงจังเสียก่อน เราน่าจะเริ่มเห็นเซิร์ฟเวอร์ ARM วางขายในปีหน้า และกว่าจะเริ่มขายในจำนวนมากก็อาจต้องรอถึงปลายปี 2014 หรือต้นปี 2015