Articles Posted in the " Smart scroll " Category

  • ข่าวลือ Galaxy S IV จะรองรับการใช้งานแบบ Floating Touch และใช้จอแบบใหม่ Green PHOLED

    ข่าวลือ Galaxy S IV จะรองรับการใช้งานแบบ Floating Touch และใช้จอแบบใหม่ Green PHOLED

    อีกเพียงไม่กี่วันก็ได้พบกับการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นท๊อปรุ่นใหม่จาก Samsung นั่นก็คือ Samsung Galaxy S4 ซึ่งก่อนที่จะได้เห็นสเป็คและหน้าตาของ Galaxy S4 อย่างเป็นทางการนั้น ก็ได้มีข่าวของสเป็คซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดของ Galaxy S4 ออกมาให้เห็นกันอีกครั้งนอกจากฟังก์ชันใหม่ๆอย่าง Smart Scroll , Smart Pause หรือ Smart Rotation ซึ่งต่างมาพร้อมกับการใช้งานของกล้องดิจิตอลด้านหน้าแล้ว