[CES 2014] เตียงอัจฉริยะ x12 ช่วยตรวจคุณภาพของการนอนหลับ

บริษัท Select Comfort ประกาศเปิดตัวเตียงนอนอัจฉริยะ x12 ที่สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการนอนหลับของผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าในขณะหลับนั้นร่างกายของตนเองมีความผิดปกติหรือไม่

Read more