โซนี่จับมือสมิติเวชยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยพร้อมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

วันนี้ โซนี่ และ บริษัท สมิติเวช (มหาชน) จำกัด (โรงพยาบาลสมิติเวช) ได้ร่วมกันจัดแสดง และสาธิตอุปกรณ์ และระบบทางการแพทย์ของโซนี่ ในงาน “The Future of Healthcare Solutions” 

Read more