Articles Posted in the " sony vaio " Category


  • Sony หั่นขายแบรนด์ VAIO ..หรือนี่คือยุคมืดของธุรกิจ PC?

    Sony หั่นขายแบรนด์ VAIO ..หรือนี่คือยุคมืดของธุรกิจ PC?

    หลังจากร่ำลือกันมาพักหนึ่งว่า Sony จะหั่นขายธุรกิจ PC ทิ้ง  ล่าสุดทาง Sony ได้ออกมายืนยันข่าวดังกล่าวแล้วว่ามีแผนการจะขาย VAIO ให้แก่บริษัทกองทุนรวมญี่ปุ่นจริง  โดยการเจรจาธุรกิจดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้