Tagged: Spain

Sony SmartWatch 2 จะสามารถใช้เป็นบัตรโดยสารขึ้นเครื่องบินในสเปนได้ 0

Sony SmartWatch 2 จะสามารถใช้เป็นบัตรโดยสารขึ้นเครื่องบินในสเปนได้

ปัญหาของอุปกรณ์จำพวก smartwatch คือผู้ใช้ยังไม่ค่อย “เห็นประโยชน์” ของการใช้งานมากนัก (นอกจากการวัดข้อมูลร่างกาย หรือเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน)

Skip to toolbar