Tagged: Spam

เมื่อแอพ BBM บน Android ได้คะแนนรีวิว 5 ดาวกว่าแสนรีวิวอย่างน่าสงสัย แต่ BlackBerry ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้อง 0

เมื่อแอพ BBM บน Android ได้คะแนนรีวิว 5 ดาวกว่าแสนรีวิวอย่างน่าสงสัย แต่ BlackBerry ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้อง

เรื่องมีอยู่ว่าบล็อกเกอร์นาม Teren...

เพย์สบายแจ้งขอให้ยุติการส่งอีเมลขยะแล้ว, พร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้นำเสนอข้อมูลที่ทำให้เพย์สบายเสียหาย 0

เพย์สบายแจ้งขอให้ยุติการส่งอีเมลขยะแล้ว, พร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้นำเสนอข้อมูลที่ทำให้เพย์สบายเสียหาย

จากเหตุการณ์ล่าสุดที่มีผู้ใช้รายชื...

ผู้ใช้ Path โวย แอพแอบส่ง SMS ไปชวนเพื่อนๆ มาใช้งาน 0

ผู้ใช้ Path โวย แอพแอบส่ง SMS ไปชวนเพื่อนๆ มาใช้งาน

แอพเครือข่ายสังคมคนสนิท Path เกิดป...